חבילה של 36 גיגה למשך 5 שנים מיום הטעינה, בסיום השנה החבילה מתאפסת אא"כ החבילה נוצלה במלואה לפני הזמן. חבילת גלישה רגילה במידה ומשתמשים לוויז בלבד אמור להספיק(מבדיקה שלנו עם גמח וויז מספיק 2 גיגה לחצי שנה) הפלוס בחבילות שלנו שהם לתקופה ולא מחולקים לחודשים כך אם לא בוצע שימוש בקו לא פספסתם אתמימוש המלא של חבילת הגלישה עלויות: סים עלות ח"פ 50₪ חבילה עלות 300


360 


קרא עוד


מוצרים קשורים